Oficer Prasowy KMP Sopot - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oficer Prasowy KMP Sopot

 

Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie 

asp. Lucyna Rekowska

 

telefon stacjonarny: (58) 52-16-235 
telefon komórkowy: 609-462-245 
e-mail: rzecznikkmpsopot@pomorska.policja.gov.pl

 

 

Podczas nieobecności Oficera Prasowego zastępstwo pełni Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie asp. sztab. Tomasz Frąckowiaktel. (58) 52 16 204, 609 462 245. 

Oficer Prasowy realizuje politykę medialną sopockiej Policji. Przy pomocy regionalnych i ogólnopolskich mediów przekazuje ważne informacje o działaniach Policji na terenie Sopotu.

 

Kontakt z oficerem prasowym w dni powszednie od godziny 7:30 - 15:30 

W godzinach popołudniowych, sobotę, niedzielę i święta prosimy dzwonić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych 
na numer telefonu komórkowego: 609-462-245.
 


Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać: imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji i numer telefonu. Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji, które udzielają odpowiedzi na korespondencję. 


UWAGA!!! korespondencja niebędąca skargą lub wnioskiem na funkcjonowanie Policji, będzie przekazywana do odpowiednich komórek jednostki bez powiadamiania strony. Organ udziela odpowiedzi na skargi i wnioski wyłącznie w formie pisemnej. Skargę lub wniosek niezawierający imienia, nazwiska (nazwy) i adresu składającego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5 poz. 46) 

Metryczka

Data publikacji 27.05.2013
Data modyfikacji 05.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sopocie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Horodejczuk
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Horodejczuk Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Lucyna Rekowska
do góry