Dzielnicowi rejonów I - IX - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Biuletyn Informacji Publicznej

Twój dzielnicowy

Dzielnicowi rejonów I - IX

Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon służbowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić na numer alarmowy 112 lub do dyżurnego komendy tel. 47 74 26 222.

Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie jest st. asp. Bartosz Waga: tel. 47 74 26 331, e-mail: bartosz.waga@gd.policja.gov.pl.

 

Zdjęcie

stopień, imię i nazwisko,
telefon służbowy

rejon służbowy

ZASTĘPSTWO CZASOWE

asp.

Maciej Padzik

47 74 26 270

kom. 532 460 775

dzielnicowy.sopot1@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY NR I 

ULICE: Aleja Niepodległości 606 - 772-772A (parzyste), Armii Krajowej 1-61, Boczna, Gen. Józefa Wybickiego, Jana Długosza, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Józefa Conrada, Juliusza Słowackiego, Krótka, Leśna, Leśna Polana, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Smolna, Stanisława Wyspiańskiego, Świemirowska, Władysława Reymonta.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
Po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa oraz w wyniku dokonanej analizy oczekiwań społecznych uzyskanych w trakcie spotkań ze społecznością lokalną, zamieszczanych zagrożeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także rozpoznania w trakcie służb obchodowych największym problemem w rejonie nr I jest porzucanie śmieci w rejonie przyległym do Rodzinnych Ogródków Działkowych i na terenach leśnych.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Ograniczenie o 20% zjawiska porzucania śmieci w podległym rejonie służbowym.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Straż Miejska w Sopocie - kontrole miejsc przyległych do ROD, w których ujawniane były nielegalne wysypiska śmieci;

- Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie - zlecenie usuwania ujawnionych nielegalnych wysypisk śmieci; 

- Zarząd Rodzinnych Ogródków Ddziałkowych - bieżąca współpraca w przedmiotowym zakresie.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:

- Plan zakładający spadek o 20% ilości przestępstw kradzieży z włamaniem na terenie ogródków działkowych został zrealizowany.

st. sierż.

Mateusz Strugała

tel. 47 74 26 265

kom. 532 460 736

dzielnicowy.sopot2@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY NR II

ULICE: 1 Maja, Adama Mickiewicza, Andrzeja Struga, Antoniego Abrahama, Armii Krajowej 62-147, Bolesława Prusa, Dr Ludwika Zamenhofa, Elizy Orzeszkowej, Gen. Władysława Andersa, Gen. Władysława Sikorskiego, Ignacego Krasickiego, Ignacego Paderewskiego, Jakuba Grottgera, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Park Sanitariuszki Inki, Piaskowa, Rondo im. Czesława Niemena, Skwer Michała Urbanka, Stanisława Moniuszki, Stefana Żeromskiego, Władysława Broniewskiego, Zacisze, Zbigniewa Herberta.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
Po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa, informacjami uzyskanymi podczas obchodu, w wyniku przeprowadzonych debat, a także potwierdzonymi zagrożeniami naniesionymi na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zdiagnozowanym problemem w rejonie nr II jest nasilające się zjawisko dokonywania prób samobójczych wynikających ze złego stanu psychicznego mieszkańców.

Zakładany cel do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest podjęcie działań mających na celu spadek o 15% ilości zdarzeń związanych z tego rodzaju incydentami.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Włąsnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie - rozpowszechnianie wśród personelu i klientów informacji o planowanych spotkaniach z dzielnicowym oraz akcja informacyjna dotycząca zagrożeń;

- Straż Miejska w Sopocie - wystąpienia, które mają na celu przeciwdziałanie przedmiotowemu zjawisku;

- Organizacje społeczne i wspólnoty religijne - kampania informacyjna dotycząca zagrożeń.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
Plan zakładający spadek o 15% zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów na ul. Mickiewicza od numeru 49 do 65 został zrealizowany.

mł. asp.

Teresa Kaim

47 74 26 266

kom. 532 460 760

dzielnicowy.sopot3@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY NR III

ULICE: 23 Marca, Daniela Chodowieckiego, Henryka Sienkiewicza, Jacka Malczewskiego, Józefa Kraszewskiego, Księżycowa, Okrężna, Plac im. ks. Prałata Franciszka Gruczy, Podgórna, Słoneczna, Tatrzańska.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- Po zapoznaniu się z analizą stanu bezpieczeństwa dla rejonu nr III, odnotowanymi zgłoszeniami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 
oraz z informacji uzyskanych w trakcie służb obchodowych zdiagnozowanym zagrożeniem występującym w rejonie nr III jest problem bezdomności, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia jest podjęcie działań mających na celu spadek o 30% zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" i "Kraszewskiego" - rozpowszechnianie wśród członków spółdzielni i mieszkańców osiedla informacji o podjętych przez dzielnicowego czynnościach w ramach przyjętego planu działania priorytetowego, zorganizowanie spotkania/debaty z dzielnicowym; informowanie dzielnicowego o nowych osobach bezdomnych na osiedlu;

- Straż Miejska w Sopocie – samodzielne patrole we wskazanym rejonie, informowanie mieszkańców o podjętych wspólnych działaniach na rzecz eliminacji problemu bezdomności;

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - bieżący monitoring osób bezdomnych przebywających we wskazanym rejonie służbowym i współpraca ze street workerami.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- Wyeliminowanie uciążliwych zachowań grupujących się ludzi zakłócających porządek publiczny i ciszę nocną w rejonie ul. Kraszewskiego oraz poprawa świadomości prawno-karnej negatywnych zachowań i ich skutków.

st. sierż.

Paweł Masiuk

47 74 26 392

kom. 532 460 776

dzielnicowy.sopot4@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY NR IV

ULICE: Junaków, Kaszubska, Kujawska, Łowicka, Łużycka, Małopolska, Mazowiecka, Obodrzyców, Oskara Kolberga, Wejherowska, Władysława Cieszyńskiego.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
Po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa, informacjami uzyskanymi podczas obchodu, a także potwierdzonymi zagrożeniami naniesionymi na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz w wyniku przeprowadzonych debat społecznych zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr IV są włamania do pojazdów w rejonie ulicy Kolberga i Cieszyńskiego. 

Zakładany cel do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest spadek ilości zdarzeń o 20%.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa - rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o planowanych spotkaniach z dzielnicowym;

Straż Miejska w Sopocie – wystąpienia, które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku kradziezy z włamaniem do pojazdów.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- Spadek o 20% ilości zdarzeń związnych z osobami bezdomnymi nocującymi na klatkach schodowych i w piwnicach, które zakłócają spoczynek nocny, spożywają alkohol i zaśmiecają miejsca publiczne.

asp.

Maciej Padzik

47 74 26 268

kom. 532 460 747

dzielnicowy.sopot5@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY NR V

ULICE: Aleja Agnieszki Osieckiej, Aleja Franciszka Mamuszki, Aleja Krzysztofa Komedy, Aleja Stanisława Horno-Popławskiego, Alfonsa Chmielewskiego, Bałtycka, Dr Aleksandra Majkowskiego, Dr Franciszka Kubacza, Floriana Ceynowy, Helska, Jakuba Goyki, Jana Jerzego Haffnera, Jana Winieckiego, Józefa Czyżewskiego, Królowej Jadwigi, Mariana Mokwy, Młyńska, Morska, Obrońców Westerplatte, Park Północny, Plac Janusza Kusocińskiego, Powstańców Warszawy, Sępia, Skwer Czesława Miłosza, Tenisowa, Tomasza Pokorniewskiego, Wosia Budzysza, Zamkowa Góra.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- W wyniku przeprowadzonych spotkań, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa i informacjami uzyskanymi w trakcie służb obchodowych zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr V jest zjawisko żebractwa w okolicach parkingów niestrzeżonych, w szczególności przy ulicy Ceynowy i Haffnera.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia jest zmniejszenie powyższego zjawiska o 15% w ramach działań prewencyjnych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Straż Miejska w Sopocie;

- Zarządcy wspólnot mieszkaniowych - kolportaż ulotek wśród mieszkańców dot. spotkań z dzielnicowym rejonu;

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- Zmniejszenie o 15% zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów na ul. Zamkowa Góra i Winieckiego, szczególnie w sezonie letnim.

asp.

Wojciech Golian

47 74 26 265

kom. 532 460 766

dzielnicowy.sopot6@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY NR VI

ULICE: Aleja Niepodległości 774-970 (parzyste), Aleja Niepodległości 775-899a (nieparzyste), Bohaterów Monte Cassino, Dworcowa, Kolejowa, Molo, Plac Konstytucji 3 Maja, Plac Przyjaciół Sopotu, Plac Zdrojowy, Podjazd, Skwer Kuracyjny, Władysława Jagiełły.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa i informacjami uzyskanymi w trakcie służb obchodowych zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr VI jest zjawisko żebrania w rejonie sklepów zlokalizowanych w ciągu Alei Niepodległości.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia w ramach podjętych działań prewencyjnych jest spadek o 10% zdarzeń dotyczących żebrania w rejonie sklepów zlokalizowanych w ciągu Alei Niepodległości przy sklepach.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Spółdzielnie mieszkaniowe - rozpowszechnianie wśród swoich mieszkańców informacji o planowanych spotkaniach z dzielnicowym;

- Straż Miejska w Sopocie - wystąpienia, które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku żebractwa w podległym rejonie służbowym;

- Kierownicy obiektów handlowych - informowanie o algorytmie działania.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- Spadek o 15% zdarzeń dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów na ul. Podjazd i ul. Władysława Jagiełły.

sierż. szt.

Patryk Grycuk

47 74 26 270

kom. 532 460 778

dzielnicowy.sopot7@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY NR VII

ULICE: Aleja Wojska Polskiego 1-24, Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Gen. Jarosława Dąbrowskiego, Gen. Józefa Bema, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Gen. Stanisława Fiszera, Grunwaldzka, Jana Kilińskiego, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich, Księcia Józefa Poniatowskiego, Księdza Augustyna Kordeckiego, Michała Drzymały, Mieszka I, Ogrodowa, Park Marii i Lecha Kaczyńskich - Prezydenta RP z Małżonką, Parkowa, Piastów, Romualda Traugutta, Skłodowskiej, Skwer Arkadiusza Rybickiego.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
Po zapoznaniu się z analizą stanu bezpieczeństwa, informacjami uzyskanymi w trakcie służb obchodowych, rozmów z mieszkańcami, a także potwierdzonymi zagrożeniami naniesionymi na aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa największym problemem w rejonie nr VII jest niewłaściwe pozostawianie w miejscach do tego niewyznaczonych hulajnóg elektrycznych.

Zakładany cel do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest spadek o 30% zjawiska związanego z niewłaściwym pozostawianiem, parkowaniem i porzucaniem hulajnóg elektrycznych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
Straż Miejska w Sopocie - wystąpienia celem przeciwdziałania w/w zjawisku;

- Urząd Miasta Sopotu - wystąpienia oraz współpraca mająca na celu przeprowadzenie wspólnych działań związanych ze spadkiem niewłaściwego parkowania hulajnóg elektrycznych;

- Dalsze spotkania z mieszkańcami podległego rejonu służbowego mające na celu pogłębienie świadomości mieszkańców, a także informowanie o właściwej reakcji i poprawnym zgłaszaniu w/w zjawiska.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
-
Spadek o 20% zjawiska żebractwa w podległym rejonie służbowym. 

mł. asp.

Marian Halman

47 74 26 263

kom. 532 460 739

dzielnicowy.sopot8@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY NR VIII 

ULICE: 3 Maja, Aleja Wojska Polskiego 26-70, Architektów, Berka Joselewicza, Bitwy pod Płowcami, Emilii Plater, Hestii, Karlikowska, Na Wydmach, Plac Dwóch Miast, Plac Rybaków, Pogodna, Polna 44-70, Rondo 4 Czerwca 1989r., Rondo Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, Skarpowa, Skwer ks. Otto Bowdena, Stefana Okrzei.

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa i informacjami uzyskanymi w trakcie służb obchodowych zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr VIII są kradzieże mienia.  

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia jest spadek o 20% ilości kradzieży w podległym rejonie oraz zbieranie informacji na temat sprawców przestępstw przeciwko mieniu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Sopockie WOPR z siedzibą w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67C;
- Spółdzielnia mieszkaniowa „Kolejarz” z siedzibą w Sopocie przy ul. 3-go Maja;
- Straż Miejska w Sopocie.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- Spadek o 20% zjawiska żebractwa w podległym rejonie.

 

st. sierż. 

Radosław Jaśkiewicz

47 74 26 270

kom. 571 335 325

dzielnicowy.sopot9@gd.policja.gov.pl-

REJON SŁUŻBOWY NR IX 

ULICE: Aleja Niepodległości 625-773 (nieparzyste), Bartosza Głowackiego, Dębowa, Gen. Ludwika Mierosławskiego, Gen. Mariana Langiewicza, Jana z Kolna, Kasztanowa, Króla Jana Kazimierza, Krzysztofa Klenczona, Lipowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Marynarzy, Platanowa, Polna 1-43A, Poznańska, Racławicka, Rondo Polonii Sopockiej, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Rzemieślnicza, Skwer im. Andrzeja Grubby, Skwer ks. Władysława Szymańskiego, Sportowa, Tadeusza Kościuszki, Waldemara Zajczonki, Władysława IV, Władysława Łokietka, Władysława Syrokomli

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2024 roku

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami, potwierdzonych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa i informacjami uzyskanymi w trakcie służb obchodowych zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr IX jest nasilające się zjawisko nieuprawnionego przebywania osób bezdomnych na terenie obiektów sopockiego Hipodromu.

Zakładany cel do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest spadek ilości zdarzeń związanych z tego rodzaju incydentami o 20%.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Zarząd Hipodrom Sopot Sp. z o.o. - rozpowszechnianie wśród personelu i klientów informacji o planowanych spotkaniach z dzielnicowym oraz akcja informacyjna dotycząca zagrożeń;

Straż Miejska w Sopocie - wystąpienia, które mają na celu przeciwdziałanie przedmiotowemu zjawisku;

- Ogranizacje społeczne i wspólnoty religijne - kampania informacyjna dotycząca zagrożeń.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:

- Założony w poprzednim Planie spadek o 50% ilości zdarzeń dotyczących oszustw "na wnuczka" oraz "na policjanta" został zrealizowany.

Metryczka

Data publikacji : 20.05.2021
Data modyfikacji : 22.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sopocie
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Horodejczuk Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Lucyna Rekowska
do góry